Sådan behandler du farligt gods

Er dit firma i den kemiske eller petrokemiske industri, der enten involverer produktion eller salg af kemikalier og brændbare og eksplosive stoffer, så er der en del forholdsregler, du skal tage dig af, for at måtte distribuere den slags. Læs med herunder for tips til, hvordan du sørger for, at firmaet håndterer de farlige og sundhedsskadelige kemikalier.

Sådan transporterer du dine varer

Når du skal have firmaets brandfarlige eller eksplosive varer transporteret, bør du sørge for at have kontakt med de rette transportfirmaer. Der er nemlig helt specifikke love og regler, som I skal følge ved Transport af farligt gods.

Her skal bruges specialiserede transportbeholdere og køretøjer, der er konstrueret til at modstå lækager og eksplosioner. Overvågningssystemer, der kan registrere eventuelle lækager eller blot temperaturstigninger under transporten er derfor også alfaomega!

Ved at alliere sig med et dygtigt fragtfirma, der specialiserer sig inden for området, kan I være sikre på, at den største indsats for at undgå fare bliver ydet.

Korrekt opbevaring

Når de farlige kemikalier skal opbevares, er det vigtigt at opbevare dem korrekt i henhold til relevante regler og standarder. De skal klassificeres efter niveau og type, så der aldrig kan sås tvivl ved, hvad diverse beholdere indeholder.

En simpel lagerhal er ikke svaret, når forskellige typer af kemikalier skal opbevares sikkert. Der skal være korrekt ventilation og affugtning i opbevaringsområdet, og så skal der implementeres branddetektering og brandslukning – altså sprinklersystemer, brandslukkere og/eller brandalarmer i området.

Sørg desuden for, at alle medarbejdere er uddannede i korrekt håndtering, opbevaring og transport af kemikalierne, og at de altid har det rette sikkerhedsudstyr til rådighed. De skal vide, at det altid skal benyttes, når de er på arbejde i nærheden af de skrappe kemikalier. Det gælder fx sikkerhedsbriller, -handsker og -dragter. Kemikalierne skal også i kemikalieresistente beholdere, der kan holde tæt og er mærket korrekt.