Derfor har du brug for en gylletank til dit landbrug

I det moderne landbrug er det vigtigt med gødningsoptimering og bedst mulig miljøbeskyttelse. Her kan du som landmand ikke undvære en gylletank. Med tanken kan du maksimere dine afgrøders vækstpotentiale. Samtidig gør tanken det også nemmere for dig at passe på miljøet.

I det følgende kan du læse meget mere om, hvorfor du bør have en gylletank fra Hansen & Larsen til dit landbrug. Den er nemlig fundamental for din succes som landmand.

Effektiv gødningsoptimering og miljøbeskyttelse

Gylle er en kombination af henholdsvis vand, urin og dyrefæces. Det er en værdifuld kilde til næringsstoffer for dine marker. Her er gyllen med til at give dine afgrøder de bedste betingelser for at kunne vækste.

Men det er også en kombination, der potentielt kan skade dit landbrugs miljø. Derfor er det vigtigt, at du opbevarer gylle et sikkert og optimalt sted. På den måde minimerer du risikoen for, at gyllen løber ud de forkerte steder. Her er en gylletank et fantastisk valg. Som navnet også antyder, er denne beholder skabt til formålet.

Lugtminimering og overholdelse af regulativer

En af de største fordele ved en gylletank er, at det kan minimere lugtgener. Det er nu engang de færreste, der synes, at gylle dufter godt. Derfor vil du som landmand også gerne minimere generne fra gyllen. Det vil dit lokalsamfund og ansatte uden tvivl også sætte pris på.

Det er ikke kun lugten, som gyllebeholderen kan hjælpe med. Når du anvender gyllebeholderen, er det også nemmere for dig at overholde de strenge miljøregulativer, du som landmand er underlagt. Det skyldes, at beholderen hjælper med at nedsætte risikoen for, at der sker en utilsigtet spredning af de forurenende stoffer i gødningen.

Køb din gylletank hos Hansen & Larsen

Når du skal købe en gylletank, er det vigtigt, at gylletanken passer til netop dit landbrug og dine behov. Blandt andet er det vigtigt, at tankstørrelsen passer til netop dit landbrug. Når du køber din tank til gylle hos Hansen & Larsen, er du i gode hænder under hele købsprocessen.

Virksomheden har nemlig mere end 45 års erfaring med at producere gylletanke. Derfor kan de uden tvivl også sørge for, at du ender med den tank, der passer bedst til dit landbrugs behov. Det vil gøre det langt nemmere for dig at både opbevare, og dosere, din gylle korrekt. Sådan kan du bedre optimere både dine udgifter og tid i landbruget.